UNDER CONSTRUCTION

 Rob Gommans zet zijn activiteiten voort onder de naam Materials & Corrosion Know-How.

Rob Gommans continues his activities under the name Materials & Corrosion Know-How.

 

Materials & Corrosion Know-How  is gespecialiseerd in de structurele integriteit van installaties en apparaten :
- gedrag van materialen in hun omgeving (T,pH,%) en belasting (t,P,N)

- definiëren en voorspellen van faal- en degradatie-mechanismen

- corrosie-, materiaal- en lasproblemen en schade-onderzoek
- trouble shooting, reparatie-adviezen en probleemoplossingen
- fitness for service en (rest)levensduurvraagstukken

 

Materials & Corrosion Know-How  is specialised in the structural integrity of plants and equipment :
- behaviour of materials in their environment (T,pH,%) and loading (t,P,N)

- defining and predicting of failure and degradation mechanisms

- corrosion, materials and welding problems and failure investigations
- trouble shooting, repair advice and problem solving

- fitness for service and remaining life assessment

 

 

Contact :              Rob Gommans – Eiland 15 – 6107CA Stevensweert – The Netherlands

                                rob.gommans@mc-knowhow.nl

 

Phone :+31 46 410 7709  (office)

 +31 6 5135 6198  (mobile)

 

KvK :                      1205 6223                            (Chamber of Commerce)

BTW-nr :              NL.8141.00.478.B01         (VAT and tax-ID number)

 

Membership :    KIVI (Royal Dutch Institute of Engineers) and NACE (National Association of Corrosion Engineers)

 

Qualifications : M.Sc. in Materials Science and Engineering from Delft Technical University since 1987

                             Eur.Ing.  (FEANI) since 2000

Level 3 Inspection Specialist since 2003


 

Materials & Corrosion Know-How  is een Besloten Vennootschap geregistreerd in Nederland.

Materials & Corrosion Know-How  is a company with limited liability registered in The Netherlands.

 

Gommans Metallurgical Services (GMS) is een handelsnaam van Materials & Corrosion Know-How BV.

Gommans Metallurgical Services (GMS) is a trade name of Materials & Corrosion Know-How BV.